start 2018-04-20T17:09:37+00:00

Välkommen till Bok-Galleriet,

ditt antikvariat i Norrköping!

Bok-Galleriet är Norrköpings största antikvariat, drygt 600 kvm. Elisabet Owe-Larsson som förestår Bok-Galleriet, har drivit verksamheten i över 10 år. Bok-Galleriet har ca. 125. 000 boktitlar i sortimentet, och böcker utgör huvuddelen av antikvariatet, men serietidningar, konst, mynt, frimärken, vykort, vinylskivor och annat spännande ingår också i verksamheten. Bok-Galleriet hyr även ut sin konsthall för utställningar, och andra kulturella uppträdanden. Det finns även möjlighet att köpa sig en kopp kaffe med bulle på Bok-Galleriets caféhörna.

Böcker
Mynt, frimärken, vykort
Vinylskivor och övrigt

Personalen rekommenderar

Carolus Rex

Ernst Brunner

(Skönlitteratur) Få svenska kungar har avporträtterats i ord och bild i så hög grad som Karl XII. Man har spekulerat kring, tolkat och omvärderat krigarkonungen. Ändå förblir han en gåta. Vilka var hans drivkrafter? Hur såg han på sin roll? Varför gifte han sig aldrig?

Här, i Brunners storslagna levnadsskildring Carolus Rex, kommer Carolus äntligen själv till tals och man kommer honom närmare än någonsin:

Carolus Rex var mitt namn. Det var jag. Karl XII fick jag heta efter långa släktleds räkning. Född i purpur 1682, skjuten till döds 1718 med en kulknapp avlossad från egna led. Kronan satte jag själv på mitt huvud. Jag behövde den inte. Jag var femton år gammal och smord av Herren. Jag var suverän. Alla lydde mina påbud. Finn här från min egen penna vad jag gjorde, det jag byggde, det jag ödelade. Detta är min egen historia, sådan var jag.”

ALO

Angélique-serien: B. l. a. Angélique, Angélique och Kungen, Angélique och Sultanen, Angélique och Piraten.

Sergeanne Golon

(Skönlitteratur) Romanserien utspelas under Le Grand Siécle (Det Stora Seklet). Med sin skönhet och grace har Angélique vunnit Ludvig XIV:s gunst, men när hon öppet uttrycker sin avsky för hans grymhet och despotism, förskjuter Solkungen henne och hon måste fly från Versailles.

Den smaragdögda skönheten sätter sig i spetsen för en upprorsrörelse och blir den mest förföljda kvinnan i Frankrike.

Bortom otaliga strapatser och äventyr, ur vilka hon endast kan rädda sig genom att spela ut sina förförelsekonster, hägrar ständigt greve de Peyrac, mannen som hade lärt henne att kärleken kan vara en jublande fröjd.

På franska utgavs tretton Angélique-böcker, varav tio är översatta till svenska. Vissa av böckerna har även filmats.

EOL

Lee Harris

Ola Lundqvist

(Förlagsny/Dikt/Poesi) Vem är Lee Harris? Prologen i Ola Lundqvists diktsvit väcker undran. Men snart förstår man och börjar att känna igen saker, stämningar, kanske platser.

Vad gör vi med våra minnen när vägarna leder oss åt olika håll? För att försöka förstå vad som håller oss kvar, för att kunna släppa taget, måste vi ibland vända tillbaka.

Lee Harris är en stilfull diktsvit om arbete och kärlek, om att vara borta länge och att sent omsider söka sig hem.

Lee Harris är Ola Lundqvists andra diktsamling. Lundqvist debuterade med Slänter, en naturlyrisk kärlekshistoria som lever lika mycket i nuet som i det förflutna. Han medverkar även med texterna till betraktelseboken Östgöta rymder, illustrerad av Ulf Lundkvist, som rymmer ett femtiotal prosatexter – samtal med människor, skildringar av platser och reflexioner kring kulturhistoriskt intressanta föremål i Östergötland.

ALO