Vi har köpt in en stor mängd intressanta militariaböcker.

Allt från pansar och olika arméer, till flottor och avgörande krigsstrategier.

Vila inte på hanen, tänd stubinen och välkomna in!